Åpent kurs

Kulturkoden – plattform bygget med verdiforankring og tillit, bygget for arbeidsglede, robusthet, samspill, innovasjon og nye muligheter

 • hva ønsker du å dyrke på din arbeidsplass og hvorfor?
 • hvordan dyrker og skaper du mening, stolthet og gode bidrag til samfunnet?

Få en innføring i hvordan Kulturkoden tilrettelegger for det du ønsker å være en del av, i tråd med de verdier og normer du ønsker å dyrke.

Kurset holdes av den erfarne leder- og organisasjonsutvikleren Rune Semundseth. Rune har en Master i Marketing Science og bærer tittelen «Tankevekker og struktør» i selskapet businessMastering AS.

Rune tilbyr tankevekkende og lærerike foredrag og workshops innen kultur, medarbeiderskap, selvledelse, endringsledelse og måloppnåelse.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for personer som jobber i bedrifter under omstilling i offentlig og privat sektor.

 • Toppledere
 • Personalledere
 • Prosjektledere
 • Mellomledere

Du vil få tilgang til kursmateriellet som du kan bruke som et oppslagsverk etter kurset, og implementere metodikken og verktøykassa i KulturKoden.

Agenda

08:30     Registrering,lett frokost og kaffe
09:00     Velkommen

09:05     Begrepsintroduksjon

09:15     Kulturens effekt på mestringen og resultatene

 • Edgar Scheins rammeverk for å forstå virksomhetskultur
 • Modell og knagger

10.15             Pause

10:30 Grunnleggende ledelse, grunnleggende kulturbygging

 • Hva må minimum en god leder beherske i de ulikerollene sine
 • Grunnleggende ledelse i en kultur bygget påtillit
 • Forventningskontrakten – skap tillit og rom til å innfri forventningene
 • Virksomhetskultur
 • En bevisst kultur som murstein i plattformen for et godt medarbeiderskap
 • Presentasjon av verktøy og metoder

11:30     LUNSJ

12:30     Transformasjonsledelse og kulturbygging – grunnmur for selvledelse

 • De 4 i’ene i transformasjonsledelse
 • De 4 i’ene og tilknyttede verktøy
  • Intellektuell stimulering vha.ferdighetskontrakten
  • Individuell omtanke og tilpasset, myndiggjørendeledelse
  • Idealisert innflytelse, smart implementering av verdier og normer
  • Insprererende motvasjon
   • Verktøy for retning og mening

13:30 Pause

13:45 Caseoppgaver med utgangspunkt i vellykkede prosjekterbygget der KulturKoden har vært brukt

 • Beste praksis, smarte grep
 • Hva kan vi lære av disse og implementere i egen kultur?

14:45 Pause

15:00 Veier videre, hva gjør vi for å benytte KulturKoden for å dyrke ønsket kultur når vi kommer «hjem»?

15:30 Oppsummering av dagen

15:45 Takk for i dag!

Kurset gir deg blant annet

 • Kunnskap om hvordan du kan skape den kulturen du ønsker deg?
 • Verktøy som gjør deg i bedre stand til å utfordre eksisterende fremgangsmåter.
 • Smarte og effektive metoder
 • Konkrete verktøy og tips du kan ta med tilbake til din virksomhet for å gjøre deg bedre rustet til fremtiden.

Fordeler med kurset

 • Få kjennskap til moderne ledelsesteori 
 • Gjør din virksomhet mer rustet for fremtiden
 • Kompetanseheving og trygghet i lederrollen – bli tryggere på deg selv
 • Møt ulike bransjer innen samme fagfelt
 • Utvid nettverket ditt

Mer om kurs, samt påmelding, her: https://www.businessmastering.no/arrangementer/

Scroll to Top