KulturKoden

Boken gir ledere og medarbeidere viktige refleksjoner som vil lede til mer tilhørighet, økt robusthet og større endringskapasitet.

KulturKodens konkrete metoder vil gi virksomheter en helt annen bevissthet om hvordan kulturen bidrar til at viktige mål, visjoner og verdier blir realisert.

Forfatteren av boken KulturKoden har jobbet med å styrke effekten av dette verktøyet i mer enn 300 norske virksomheter.

Kulturkoden er en bok og et konsept for å bygge sterke og endringsvillige kulturer, med en bottom-up tilnærming (menneskets verdier og livskvalitet i sentrum).

Forfatter Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap.

«Det handler om å stille de gode spørsmålene, spørsmålene som skaper kraft, mening og indre motivasjon.»

– Rune Semundseth

Scroll to Top